Shop | Home | Groothandel | contact | Algemene Voorwaarden | Nieuws | Winkels |  

 
 
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Gekko Gallery BV gevestigd te Utrecht. Gekko Gallery BV is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30178740.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK te Utrecht onder nummer  30178740

 Toepassing

De algemene leveringsvoorwaarden van Gekko Gallery BV, zijn van toepassing op alle leveringen van Gekko Gallery BV. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Bij tegenspraak tussen het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden van Gekko Gallery BV prevaleren te allen tijde de algemene leveringsvoorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan u, .naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Een bestelling kan binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, door u kosteloos worden geannuleerd, per e-mail. Het reeds betaalde bedrag wordt direct aan u teruggestort.

Verzendkosten

Voor de verzendkosten rekent Gekko Gallery BV binnen Nederland geen verzendkosten.  Voor verzending naar Belgie zijn de verzendkosten € 17,50 vanaf 5 kilo € 22,00 en 10 kilo € 29,00 en 20 kilo € 35,00. 

Voor levering buiten Europa gelieve dan contact op te nemen met Gekko Gallery BV info@gekkogallery.com

Hiermee verklaart u zich als klant van Gekko Gallery BV akkoord.

Prijzen:

De prijzen zijn inclusief BTW. Wij hebben geen verzendkosten en/of retourkosten ingecalculeerd in onze prijzen. 

Bestelling/Levertijd

Na ontvangst van de bestelling krijgt u per direct een e-mail bevestiging van de bestelling.

Vermeld als omschrijving voor een snellere afwikkeling van uw bestelling het ordernummer/ besteldatum

Levertijd 

Uw bestelling krijgt u, als de artikelen op voorraad zijn, en wanneer Gekko Gallery BV de betaling heeft ontvangen in 1 - 4 werkdagen geleverd. Indien een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. 

Overschrijding leveringstermijn
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling kostenloos te annuleren. Eventueel al overgemaakte betalingen worden dan binnen 30 dagen op uw rekening terug gestort Uitgezonderd van recht zijn artikelen die op speciaal verzoek voor de klant besteld zijn, en dus niet standaard in ons assortiment zitten

Assortiment:

Ons assortiment is constant in beweging. Derhalve kan het voorkomen dat bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn of zelfs uit collectie zijn genomen. In dit geval neemt Gekko Gallery BV zo spoedig mogelijk contact met u op

Verzending
Verzenden doen wij met de TNT Post. De post doet er meestal één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van Gekko Gallery BV. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestellingen ons bedrijf verlaten

Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee met een geldig legitimatiebewijs de bestelling afhalen op het postkantoor. De bestelling blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden, indien dit gebeurd zijn de verzendkosten voor uw rekening.

Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de kosten (verzend en eventueel rembourskosten heeft voldaan)

Retourneren

Indien de bestelling niet aan u wensen voldoet dan kunt u de bestelling binnen 7 dagen, op eigen kosten retourneren. U dient binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling onder opgave van uw bank of gironummer Gekko Gallery BV per e-mail op de hoogte te stellen dat u de bestelling retourneert. Vervolgens dient u  binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling te retourneren aan Gekko Gallery BV. Alleen artikelen die ongebruikt, in originele, onbeschadigde verpakking en met de kopiefactuur zijn teruggezonden, worden door ons als niet besteld beschouwd. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Gekko Gallery BV zal de aankoopvoorwaarde exclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terug betalen.

Gekko Gallery BV behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden. Gekko Gallery BV behoud zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Speciale voorwaarden

Uitgezonderd van retour recht zijn artikelen die op speciaal verzoek voor de klant besteld zijn, en dus niet standaard in ons assortiment zitten

Alle artikelen op afgebeelde foto’s zijn handmatig vervaardigd en elk stuk is dus uniek , hier kunnen geen rechten aan worden verleend

Garantie

Gekko Gallery BV is van alle producten die we verkopen officiële dealer. Alle producten hebben dan ook de volledige Nederlandse garantie

Gekko Gallery BV staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder garantie.

Privacy
Gekko Gallery BV verstrekt geen gegevens aan derden. Geschillen tussen Gekko Gallery BV en de klant zullen voorkomen bij de rechtbank te Utrecht.
 
Aanbieding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en op al onze aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Diclaimer

Ondanks dat de inhoud met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Gekko Gallery BV niet ter verantwoording worden geroepen. Voor de informatie op websites van derden waarheen deze website verwijst, geldt dat Gekko Gallery BV niet aansprakelijk is voor de inhoud, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

  English |  Nederlands
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen